Maklumat Program UNITAR

Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
MOHE/MQA
[R/481/6/0155(MQA/FA1697)02/22] |
[R/481/6/0170(MQA/PA1857)02/22]
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) merupakan kursus canggih yang mencerminkan teknologi baharu yang sedang berkembang dalam kajian bidang-bidang seperti pengurusan keselamatan maklumat dan rangkaian komputer. Graduan akan dapat memasuki dalam pasaran kerja yang pesat berkembang dengan kemahiran yang diperlukan untuk kerjaya dalam bidang sistem maklumat perniagaan.
Syarat Kemasukan
Struktur Kursus
Prospek kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Sarjana Muda UNITAR:
 • Lulus STPM dengan Gred C minimum (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran dan kredit dalam Matematik dalam SPM; ATAU
 • Lulus Matrikulasi / Asasi / Pra Universiti atau setaraf dengannya, dengan CGPA minima 2.00 DAN kredit dalam Matematik dalam SPM; ATAU
 • Lulus Diploma dengan PNGK (CGPA) minima 2.50 dan kredit dalam Matematik dalam SPM, boleh didaftarkan tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat;  ATAU
 • Lulus BTEC Tahap 4 & 5 dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mata pelajaran termasuk Matematik;
 • Calon dengan kredit dalam mata pelajaran pengkomputeran dalam SPM dan STPM atau setarafnya, akan mempunyai kelebihan; ATAU
 • *Nota: Syarat kredit matematik di peringkat SPM untuk calon (ii), (iii) dan (v) boleh dikecualikan, jika kelayakan tersebut terdiri daripada subjek matematik dan pencapaiannya bersamaan dengan / lebih daripada keperluan kredit subjek di Tahap SPM.
 • Pemohon ke dalam program Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) melalui APEL, mestilah warganegara Malaysia berumur lebih daripada 21 tahun pada tahun permohonan dengan pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu dan lulus penilaian APEL.
Struktur Kursus

Mod Pengajian & Tempoh

 • 9 Semester / 3 Tahun

Tahun 1

 •  ***Kemahiran Pembelajaran
 • TITAS / Pengajian Malaysia (Int)
 • Prinsip dan Teknik Pemprograman
 • Pengenalan kepada Sistem Maklumat
 • Bahasa Inggeris untuk Tujuan Akademik
 • Penyusunan dan Senibina Komputer
 • Matematik Diskret
 • Pengurusan Keselamatan Maklumat
 • Komunikasi Perniagaan
 • Perhubungan Etnik / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Int)
 • Keusahawanan Sosial
 • Etika Komputer dan Undang-undang Siber
 • Pangkalan data
 • Sistem operasi
 • Pengurusan Pengetahuan

 

Tahun 2

 •  Komunikasi Data dan Rangkaian Komputer
 • Interaksi Komputer Manusia
 • Analisis dan Reka Bentuk Sistem
 • Pemprograman Berorientasi Objek
 • Ko-kurikulum
 • Pengaturcaraan Internet
 • Statistik
 • Kejuruteraan Perisian
 • Elektif 1
 • Elektif 2
 • Pengurusan Projek Perisian
 • Pengkhususan 1
 • Pengkhususan 2
 • Pengkhususan 3

Tahun 3

 • Projek Minor
 • Latihan Industri
 • Pengkhususan 4
 • Pengkhususan 5
 • Pengkhususan 6
 • Projek Major
 • Elektif 3
 • Isu dalam ICT
 • Elektif 4

*Kursus-Kursus ‘Major’

Elektif

 • Algoritma dan Struktur Data
 • Sistem dan Teknik Multimedia
 • Prinsip Pengurusan
 • Keusahawanan
 • Keselamatan Web dan Aplikasi

Kejuruteraan Perisian

 •  Kualiti & Metrik Perisian
 • Senibina & Rekabentuk Perisian
 • Kejuruteraan Perisian Berorientasikan Objek
 • Kejuruteraan Web
 • Keperluan Kejuruteraan
 • Ujian & Penyelenggaraan Perisian

Rangkaian Komputer

 • Sistem Teragih
 • Pemprograman Rangkaian
 • Rangkaian Tanpa Wayar
 • Keselamatan Rangkaian
 • Pengkomputeran Selari
 • Rangkaian Komputer

Multimedia

 • Sistem Multimedia Interaktif
 • Realiti Maya (Virtual Reality)
 • Pemprogram Multimedia
 • Pengarangan dan Pembangunan Multimedia
 • Grafik Komputer
 • Teknologi Permainan Komputer

Forensik Komputer

 • Prinsip Forensik Komputer
 • Pemalsuan Beretika
 • Pelaksanaan Forensik Komputer
 • Forensik Komputer, Jenayah dan Keadilan
 • Isu dalam Forensik Komputer
 • Aspek Undang-Undang Forensik Komputer
Prospek kerjaya
 • Perunding Maklumat Komputer
 • Pegawai Perisian Komputer
 • Pegawai Sokongan Komputer
 • Penyiasat Forensik Siber
 • Pemaju Pangkalan Data / Pentadbir
 • Juruaudit Forensik
 • Pegawai Keselamatan Internet
 • Perunding IT
 • Pentadbir Sistem
 • Analis Sistem
 • Perancang Risiko & Pemulihan
PELAJAR TEMPATAN

Pelajar Malaysia yang mendaftar dalam program Ijazah Sarjana Muda UNITAR mesti memenuhi keperluan penguasaan Bahasa Inggeris berikut:
 • Pelajar yang mencapai kepujian dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV tidak perlu mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan.
 • Pelajar yang mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan. (Sila rujuk jadual di bawah untuk tujuan penempatan.)
 • Pelajar yang tidak mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil Program Peningkatan Bahasa Inggeris sebelum mendaftar untuk kursus Fakulti mereka. (Penilaian dalaman boleh diatur dengan HOD Language and General Studies.)
 • Pelajar dari institusi yang berbeza dikehendaki memohon pengecualian jika mereka belajar kursus Bahasa Inggeris. (Pelajar digalakkan melampirkan sukatan pelajaran yang telah mereka ambil dalam institusi sebelum ini.)
SPM MUET PENEMPATAN
B+ (3B) BAND 3 BAHASA INGGERIS 3
B (4B), C+ (5C) BAND 2 BAHASA INGGERIS 2
C (6C) BAND 1 BAHASA INGGERIS 1
7D, 8E, 9G - Program Peningkatan Bahasa Inggeris
Sila hantarkan permohonan anda di sini
Maklumat Yuran
Ketahui lebih lanjut mengenai yuran anda sepanjang tempoh pengajian anda di UNITAR.
Kampus Induk UNITAR International University
UNITAR 3-01A,
Aras 2, Tierra Crest, Jalan SS6/3, Kelana Jaya,
47301, Petaling Jaya.
Selangor Darul Ehsan. Malaysia.